Malmö Blyfönster & Glassliperis HISTORIA 

HISTORIK 1907 - 2019


1907 Startades Malmö Glassliperi på Djäknegatan i Malmö av glasslipare A Johansson från Blekinge.
1912 Köpte Christenssons Skyltfabrik företaget, flyttade till Storgatan 20. Nils Persson anställdes som kontorist. Då Christensson kom i penganöd övertog Nils Persson Malmö Glassliperi. Verkmästare Olsson anställdes som blyglasmästare. Han hade lärt yrket i Tyskland. Firmanamnet ändrades till Malmö Glassliperi & Blyfönsterfabrik. En tysk blyglasmästare, Voight anställdes.
1915 Anställdes Karl Eriksson. Då arbetade 6 man i sliperiet med bl.a. att slipa facetter till mässingsinfattningar. 5 man arbetade i blyglasmästeriet.De tillverkade mässingsinfattningar och blyfönster.

1926 Minskades företaget och bl. a. Karl Eriksson blev arbetslös. Han fick arbete på Kockums i Malmö med att glasa tågvagnar.


1930 -1932 Arbetade Kalle själv på vinden över bistaden på Döbelsgatan.Han fick då erbjudandet att bli delägare i Malmö Glassliperi & Blyfönsterfabrik tillsammans med glasslipare Otto Eklund och ägaren Nils Persson. Efter diskusioner drog Nils Persson sig ur och Kalle och Otto Eklund övertog firman.

1949 Dog glasslipare Otto Eklund. Kalle övertog ensam Malmö Glassliperi & Blyfönsterfabrik.Senare började hans hustru Vera Eriksson på kontoret, där hon arbetade fram till 2003, då hon 90 år gammal drog sig tillbaka.

1959 Skötte Kalles och Veras son, Bengt Eriksson, kontoret efter att ha tagit handesrealen. Därefter kom han in på Högre Tekniska Läroverket i Malmö. Efter ingenjörsexamen, militärtjänst och efter att ha arbetat som ingenjör, började Bengt på Malmö Glassliperi & Blyfönsterfabrik med att lära sig tillverka blyfönster och slipa facetter.

1974 Flyttade Malmö Glassliperi & Blyfönsterfabrik från Storgatan till Rådmansgatan. Kalle överlät firman till Bengt. Bengt fru Berith började mer och mer att hjälpa till med att rita och designa blyfönster.

1983 Renoverades fastigheten på Rådmansgatan och firman flyttade till Västmanlandsgatan vid Ystadsvägen. Malmö Glassliperi & Blyfönsterfabrik arbetade sedan många år även med vanligt glasmästeriarbeten, men huvudinriktningen var blyfönster och mässingsinfattningar.

1988 Dog Karl Eriksson, 88 år gammal. Han var verksam på firman till en månad innan hans bortgång.

1990 Reste Bengt, Berith och deras son Billy till USA, där Bengt och Berith insöp Usa´s inställning till renovering och design av blyfönster. De tre besökte också flera glastillverkare och firmor, som arbetade med blyfönster, glasmålningar och "Tiffanyteknik", där man använder koppartejp istället för bly för att foga samman glasen.

1992 Började Billy Eriksson att arbeta på firman. Således fanns på firman nu 3 generationer: Vera, Bengt och Billy Eriksson.

2004 Lokalen i Malmö överläts till ett rent glasmästeri och Malmö Glassliperi & Blyfönsterfabrik flyttade till egna lokaler i Sandåkra utanför Skurup. Här har arbetet inriktats till 99 % på blyfönsterarbeten. Den sista procenten är slipning. Vi arbetar mycket med renoveringsarbeten i kyrkor och trappuppgångar, men tillverkar även nya blyfönster. Dessa designas till stor del av Berith, som även målar och bränner glas. Vi har även börjat att leka med att smälta samman glas, fusing.